Top10 การผิดกฎจราจรที่ค่าปรับสูงที่สุด

ผิดกฎจราจร

การขับขี่บนท้องถนนจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน หากฝ่าฝืนกฎจราจร นอกจากจะก่อให้เกิดอันตรายแล้ว ยังต้องรับโทษปรับอีกด้วย โดยมีบางข้อหาที่มีอัตราค่าปรับสูงมาก

วันนี้ซัมเมอร์รวบรวม 10 อันดับการฝ่าฝืนกฎจราจรที่มีโทษปรับสูงที่สุดมาฝากค่ะ

1. ขับรถในขณะเมาสุรา

• ค่าปรับ: 5,000 – 20,000 บาท

• ตัวอย่าง: ขับรถหลังจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

2. ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่น

• ค่าปรับ: 5,000 – 20,000 บาท

• ตัวอย่าง: ขับรถปาดหน้ารถคันอื่นอย่างกระชั้นชิด

3. ชนแล้วหนี

• ค่าปรับ: 2,000 – 10,000 บาท

• ตัวอย่าง: ชนแล้วไม่ลงมาช่วยหรือพูดคุยกับคู่กรณี แต่กลับขับหลบหนี

4. ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถ

• ค่าปรับ: 4,000 บาท

• ตัวอย่าง: ใช้โทรศัพท์มือถือขณะขับรถโดยไม่ใช้หูฟังหรืออุปกรณ์แฮนด์ฟรี

5. ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด

• ค่าปรับ: 1,000 – 4,000 บาท

• ตัวอย่าง: ขับรถในเขตชุมชนด้วยความเร็ว 90 กม./ชม. ขณะที่กฎหมายกำหนดให้ขับได้ไม่เกิน 80 กม./ชม.

6. ขับรถฝ่าสัญญาณไฟแดง

• ค่าปรับ: 4,000 บาท

• ตัวอย่าง: ขับรถผ่านสัญญาณไฟแดงขณะที่ไฟยังเป็นสีแดง

7. ไม่หยุดให้คนข้ามถนนตรงทางม้าลาย

• ค่าปรับ: 4,000 บาท

• ตัวอย่าง: มีคนกำลังจะข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย แล้วผู้ขับขี่รถไม่หยุดรถเพื่อให้ผู้ข้ามทางม้าลาย

8. ขับรถย้อนศร

• ค่าปรับ: 2,000 บาท

• ตัวอย่าง: ขับรถเข้าไปในถนนที่กำหนดให้ขับทางเดียวในทิศทางตรงกันข้าม

9. ขับรถโดยไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

• ค่าปรับ: 2,000 บาท

• ตัวอย่าง: ขับรถโดยไม่มีแผ่นป้ายทะเบียนติดอยู่ที่ด้านหน้าและด้านหลังของรถ

10. ขับรถโดยไม่พกใบขับขี่หรือใบขับขี่หมดอายุ

• ค่าปรับ: 2,000 บาท

• ตัวอย่าง: ขับรถโดยลืมพกใบขับขี่ติดตัวหรือบัตรหมดอายุ

อ้างอิงข้อมูล :

https://www.ngernyindee.co.th/อัตราค่าปรับกฎหมายจราจ/

https://www.tidlor.com/th/article/lifestyle/car-knowledge/new-thai-traffic-regulation

จะเห็นได้ว่า ค่าปรับในการทำผิดกฎจราจรเหล่านี้เป็นการทำผิดกฎจราจรที่พบได้ทั่วไป และเราอาจมีความเสี่ยงที่จะทำผิดกฎจราจรเหล่านี้อยู่มาก

ดังนั้นเพื่อไม่ให้เราต้องเสียค่าปรับจากความไม่รู้หรือประมาทเลินเล่อ ผู้ขับขี่รถควรมีสติและเคารพกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยและไม่เสียค่าปรับด้วยค่ะ

หากท่านผู้อ่านท่านใดสนใจเช่ารถ สามารถมาเช่ากับซัมเมอร์ได้นะคะ มีทั้งแบบเช่ารถรายวัน และ เช่ารถรายเดือน บริการดี ราคาไม่แพงค่ะ