เอกสารในการเช่า

** เอกสารไม่ครบ รบกวนโทรหาเราเพื่อใช้เอกสารอื่นทดแทนค่ะ **

** ผู้เช่ากับผู้ขับขี่ ไม่จำเป็นต้องเป็นคนเดียวกัน แต่ผู้ขับขี่ต้องมีใบขับขี่ **

กรณีเช่าเพื่อใช้ระหว่างซ่อม

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3. สำเนาหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือสำเนาทะเบียนรถของรถที่นำเข้าซ่อม ที่มีชื่อผู้เช่าเป็นเจ้าของรถ (กรณีผู้เช่าไม่ใช่เจ้าของรถ รบกวนโทรมาปรึกษาเราค่ะ)

4. สำเนาใบเคลมจากบริษัทประกันภัย

5. สำเนาใบรับรถจากศูนย์ซ่อมหรืออู่ซ่อม

6. นามบัตร

 

กรณีเช่าเพื่อใช้ทั่วไป

กรณีเป็นเจ้าบ้านในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้เช่าเป็นเจ้าบ้าน

 

กรณีมีบัตรเครดิต

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3. ชำระค่าเช่าโดยการรูดบัตรเครดิต (มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3%)

 

กรณีเช่าในนามบริษัท หรือ เป็นเจ้าของกิจการ

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3. หนังสือรับรองบริษัท

4. เซ็นเช่าโดยกรรมการบริษัท หรือกรรมการบริษัทเซ็นมอบอำนาจ

 

กรณีเป็นพนักงานบริษัท

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

3. สลิปเงินเดือนคาร์บอนเดือนล่าสุด

4. นามบัตรหรือบัตรพนักงาน

 

กรณีกลับมาเยี่ยมเมืองไทย

1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของไทยหรือสากล

3. สำเนาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

4. ชำระค่าเช่าโดยการรูดบัตรเครดิต (มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3%)

 

เอกสารไม่ครบ หรือ สอบถามเพิ่มเติม รบกวนโทรหาเราที่ 089-770-8822, 02-100-6365 หรือ LINE ID : @summercarrent

อัตราค่าเช่า คลิกที่นี่

เงื่อนไขการเช่ารถ คลิกที่นี่

ไปยังหน้าแรก เช่ารถกรุงเทพ