เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถชน ค่าใช้จ่ายต่างๆก็ตามมามากมาย เช่น ค่าซ่อมรถ ค่าเดินทาง ค่าเช่ารถระหว่างซ่อม ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น เราสามารถลดค่าใช้จ่ายบางรายการออกไปได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประกันและลักษณะการเกิดเหตุรถชน

กรณีรถชน โดยรถคุณมีประกัน

ดีที่สุด หายห่วงไปได้เยอะ แบ่งเป็น

รถชนโดยรถคุณเป็นประกันชั้น 1

ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิดหรือไม่มีคู่กรณี ประกันรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด เพียงแต่ว่าถ้าคุณเป็นฝ่ายผิด เบี้ยประกันปีหน้าอาจเพิ่มขึ้น

รถชนโดยรถคุณไม่ใช่ประกันชั้น 1

ทางประกันจะเป็นผุ้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นให้กับคุณ ก็ต่อเมื่อมีคู่กรณีเท่านั้น

กรณีรถชน โดยรถคุณไม่มีประกัน

ถ้ารถชนแบบมีคู่กรณีและคุณเป็นฝ่ายถูก และคู่กรณีมีประกันก็ดีไป แต่ปัญหามักเกิดเมื่อไม่ตรงตาม 3  อย่างข้างต้น เช่น

_รถชนแต่ไม่มีคู่กรณี หรือคู่กรณีขับหนี_แบบนี้คุณก็ต้องเสียค่าซ่อมรถเอง ไปเรียกร้องกับใครไม่ได้

_รถชนโดยเราเป็นฝ่ายผิด_แบบนี้เราต้องรับผิดชอบทั้งค่าซ่อมรถเราและรถคู่กรณี

_รถชนโดยเราเป็นฝ่ายถูกแต่คู่กรณีไม่มีประกัน_แบบนี้เราต้องตามเรียกร้องค่าเสียหายกับคู่กรณีของเราเอง ซึ่งส่วนใหญ่ก็ได้รับค่าชดเชยไม่คุ้มกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถเรา เพราะคู่กรณีมักไม่ค่อยยอมจ่าย

ดังนั้นทางเราคิดว่าทำประกันไว้ดีกว่า เพราะอุบัติเหตุรถชนสามารถเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ และเมื่อเกิดขึ้นแล้วจะได้ไม่คุ้มเสียหากรถคุณไม่มีประกันรองรับ

แต่ไม่ว่ารถคุณจะมีประกันหรือไม่มีประกัน หากคุณเป็นฝ่ายถูกในอุบัติเหตุรถชน คุณสามารถเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน รวมถึงค่าเสียหายต่างๆได้ดังในลิงก์นี้ ค่าเสียหายที่เราสามารถเรียกร้องได้เมื่อรถถูกชน