ขั้นตอนก่อนการเช่ารถ

1. โทรจองรถเช่าที่เบอร์ 089-770 8822 หรือ 02-100-6365 เพื่อนัดหมายวันเวลากับทางเราและโอนเงินค่าเช่าล่วงหน้า 1,000 บ. เพื่อจองรถเช่า มาที่ ธ.ไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 162-2849-666 ( กรณียกเลิกการจอง ไม่สามารถขอคืนเงินจองได้ แต่สามารถเก็บไว้ใช้ในการเช่าครั้งหน้าได้ )

2. เมื่อถึงวันเช่า เตรียมสำเนาเอกสารที่ต้องใช้ในการเช่ารถส่งมอบให้พนักงานส่งรถ

3. กรอกสัญญาเช่ารถ

4. ตรวจเช็คสภาพรถก่อนการเช่าและเซ็นรับรถ

5. ชำระค่าเช่ารถเป็นเงินสด/บัตรเครดิต (มีค่าธรรมเนียมรูด3%) หลังจากเซ็นรับรถเช่า

ขั้นตอนระหว่างการเช่ารถ

1. หากรถเช่าขัดข้องหรือเกิดอุบัติเหตุ โทร 086-779-8221

2. หากต้องการคืนรถก่อนกำหนด หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่และเวลาคืนรถ โทร 089-770-8822 (กรณีขยายเวลาเช่า รบกวนแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันคืนรถ)

ขั้นตอนการคืนรถเช่า

1. ส่งรถคืนภายในเวลาที่ระบุในสัญญาเช่า โดยไม่จำเป็นต้องทำความสะอาดรถหากรถไม่ได้สกปรกเกินกว่าการใช้งานปกติ

2. พนักงานของซัมเมอร์ ทำการตรวจความเรียบร้อยของรถเช่า

4. เซ็นเอกสารการส่งมอบรถเช่าคืน

( อัตราค่าเช่า คลิกที่นี่ )

( เอกสารประกอบการเช่ารถ คลิกที่นี่ )

( เงื่อนไขการเช่ารถ คลิกที่นี่ )