> ค่าสินไหมทดแทนที่สามารถเรียกร้องจากประกันเนื่องจากไม่มีรถใช้ระหว่างซ่อม | ศูนย์บริการรถเช่าระหว่างซ่อม SUMMERCARRENT
ให้เช่ารถเช่าระหว่างซ่อม รถใช้ระหว่างซ่อมราคาถูก กรุงเทพ(กทม)